За нас

КОИ СМЕ НИЕ ?


 ArtUnion е отворена общност от артисти, работещи в многобройните области на изящните и приложни изкуства.
Ние сме творци създаващи произведения в традиционен или модерен дух.
Предлагаме продуктите си на реалистични цени или просто споделяме своите художествени находки.
Дискутираме, генерираме идеи , създаваме събития.
Адекватни на епохата в която живеем , използваме постиженията на науката и технологиите , за да обогатяваме изразните си средства, инструментите и материалите за своята работа
При нас можете да проследите процесите на създаване през които минават различни произведения, от идеята до завършеният продукт.

Добре дощли в епохата на обединение, в която реалността на творящото съзнание е единствената обективна реалност !

Исен мениджмънт

Facebook